اولين جلسه دوره اي كارشناسان دفاتر فناوري اطلاعات استانداري و فرمانداريهاي استان به ميزباني شهرستان ميبد برگزار شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد اين جلسه با حضور مديركل فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري يزد و مسئولين شهرستان ميبد در سراي فرهيختگان اين شهرستان برگزار گرديد.
در اين جلسه هر كدام از كارشناسان دفاتر فناوري اطلاعات استانداري و فرمانداريهاي استان به بيان مشكلات موجود در اين حوزه، عملكرد سال 93 و ارائه برنامه هاي سال 94 پرداختند.
همچنين در اين سفر اكرم فداكار - مدير كل فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري- و هيأت همراه از سايت فني فرمانداري ميبد و سامانه هاي مورد استفاده بازديد نمودند.
آدرس کوتاه :