دوره آموزشي پدافند غيرعامل از طرف وزارت كشور و سازمان پدافند غيرعامل در استان يزد به مدت 3 روز در حال برگزاري مي باشد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد اين دوره آموزشي صبح شنبه دوم اسفند ماه در مركز آموزش وپژوهش استانداري يزد با حضور مديركل سياسي و انتخابات استانداري يزد برگزار گرديد.
دوره آموزشي پدافند غيرعامل با هدف ايجاد فرهنگ و بينش يكنواخت از اين حوزه در استانهاي سراسر كشور برگزار مي شود.
تهديدات سايبري و زيستي مباني و تهديدات سايبري و پدافند سايبري با حضور احمد صفري نژاد، مباني و مديريت بحران، اقتصاد مقاومتي و مديريت بحران با حضور محمدعلي نكويي، تهديدات زيستي با حضور كريم صارمي، سازه هاي امن با حضور حميدرضا رضايي و سناريو نويسي و جنگ رواني و رسانه با حضور مهدي نوري از جمله كارگروههاي پيش بيني شده براي اين دوره آموزشي است.
گفتني است مديران كل ادارات استان، فرمانداران، بخشداران و شهرداريها، معاونين ادارات، كارشناسان كارگروههاي مختلف و اعضاي شوراي پدافند غيرعامل استان در اين دوره ،آموزش مي بينند.


آدرس کوتاه :