دومين نشست تخصصي نرم افزارهاي آزاد – متن باز (floss) در استانداري يزد برگزار شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،صبح چهارشنبه 7 مرداد ماه  دومين نشست تخصصي نرم افزارهاي آزاد – متن باز به همت دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري و با حضور معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار، مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري، مديران و كارشناسان فناوري اطلاعات و مديران و كارشناسان حراست فناوري اطلاعات استان در سالن شهيد منتظرقائم استانداري برگزار شد.
" اكرم فداكار" در اين نشست تخصصي با بيان اينكه برگزاري نشست هاي تخصصي، آموزشي و ترويجي از ابتداي سال در برنامه ريزي دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري قرار گرفته گفت: به طور كلي مهاجرت به نرم افزارهاي آزاد – متن باز از نرم افزارهاي وابسته سياست مديريتي است كه در استان يزد به عنوان استان پيشتاز و پايلوت تعريف شده و استانداري يزد به عنوان يك دستگاه اجرايي هم در حرف و هم در عمل پايبند به اين رويكرد بوده است.
مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري ادامه داد : اكنون در سطح ملي استانداري يزد به عنوان يك دستگاه برتر در پروژه مهاجرت به نرم افزارهاي متن باز معرفي شده است .
وي افزود: در سفر وزير ارتباطات به استان، يزد در سال گذشته به عنوان استان پايلوت پروژه مهاجرت به نرم افزارهاي آزاد شناخته شد و در حال تدوين چارچوب مشترك اجراي اين پروژه با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هستيم.
"فداكار" عنوان كرد : اگر اين پروژه در استان يزد با موفقيت اجرا شود در كمترين زمان ممكن در ساير استانها نيز اجرايي و عملياتي خواهد شد و كليه دستگاهها در اجراي اين پروژه مشاركت خواهند داشت.
مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري اظهار داشت : خوشبختانه استان يزد به عنوان استان پيشرو در سطح سرور و نرم افزارهاي پايه به ويژه مجازي سازي به طور كامل زيرساختهاي لازم را فراهم آورده است.
" فداكار" يادآور شد : از سال 92 در زمينه مهاجرت به نرم افزارهاي آزاد – متن باز الزام قانوني و مصوبه هيأت وزيران وجود داشته و سعي كرده ايم در اين فاصله زماني تا سال 96 بحث بحث فرهنگ سازي را در رده هاي مديريتي و كارشناسي در اين زمينه داشته باشيم.
وي ادامه داد : استانداري يزد باتوجه به نقش و جايگاه حاكميتي كه دارد در زمينه بحث هاي ترويجي، فرهنگ سازي وكارگاههاي تخصصي آموزشي همكاري و هماهنگي لازم با دستگاههاي اجرايي استان خواهد داشت تا به لحاظ فني نيز اين آمادگي براي مهاجرت به نرم افزارهاي متن باز وجود داشته باد.
گفتني است در اين نشست تخصصي و آموزشي مجيد تجمليان از اساتيد و صاحبنظران حوزه فناوري اطلاعات به گزارش آخرين دستاوردهاي مهاجرت به نرم افزارهاي آزاد در دنيا پرداخت و حاضرين در اين نشست سؤالات تخصصي خود را مطرح نمودند.


آدرس کوتاه :