با حضور مديركل سياسي و انتخابات ؛


نشستي با حضور كارشناسان انتخابات وزارت كشور و استانداري و همچنين معاونان فرماندار استان به رياست عبداللهي، مديركل سياسي و انتخابات برگزار گرديد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، در اين نشست حاضران به هم انديشي در مورد برنامه ريزي مقدماتي انتخابات سراسري مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و انتخابات ميان دوره اي شوراهاي اسلامي شهر و روستا پرداختند و مشكلات و آسيب هاي موجود در حوزه اجرايي،آموزشي ،تبليغات ،ارزشيابي، اعتبارات ،نرم افزاري، حقوقي و حق الزحمه ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
دراين نشست عبداللهي مدير كل سياسي و انتخابات استانداري به تشريح وضعيت حوزه هاي انتخاباتي از نظر وسعت، پراكندگي، تراكم جمعيت و شعب پرداخت و ضمن تاكيد بر ضرورت تامين اعتبار، اعلام كرد: استان يزد از هم اكنون براي برگزاري انتخابات قانونمند و با شكوه برنامه ريزي هاي لازم را آغاز كرده است.
شايان ذكر است معاونان فرماندار حاضر در جلسه، به پرسش هاي كارشناسان انتخابات وزارت كشور در خصوص حوزه انتخابيه خود پاسخ دادند.


آدرس کوتاه :