اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت استانداری یزد در سال 96، به ریاست معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استاندار برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، «سیدعلی عزالدینی» روز سه شنبه 26 اردیبهشت، در این جلسه در خصوص تامین منابع اعتباری برای اجرای طرح پژوهشی استاندارد سازی خدمات اظهار داشت: یکی از دغدغه های کارگروه در طرح های پژوهشی، عدم توان اجرایی شدن این طرح ها در دستگاه های اجرایی است.

وی ادامه داد: در حال حاضراغلب پژوهش های انجام شده در قالب کتابچه در آمده و تنها در کتابخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند که ضروری است  بعد عملی طرح های پژوهشی نیز مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این جلسه اعضای کارگروه در خصوص نحوه تشکیل جلسات کارگروه و چگونگی ارائه گزارش عملکرد کمیته های زیرمجموعه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است ارائه گزارش اخبار و مصوبات در حوزه وظایف کارگروه، گزارش عملکرد سال95 و برنامه سال 96 کمیته های اصلاح ساختار فرآیند و فناوری های مدیریتی و مدیریت عملکرد سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، از دستورکارهای اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت استانداری یزد در سال جدید بود.

 

 


آدرس کوتاه :