اولين نشست بررسی نحوه آغاز فرآيند تهيه و تدوين طرح جامع پدافند غيرعامل استان و عملياتی سازی این طرح به ریاست مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری یزد برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، ‌روز یک شنبه هفدهم تیرماه مديركل پدافند غيرعامل استانداری در این نشست با اشاره به اهداف تهيه و تدوين طرح جامع پدافند غیرعامل استان از جمله اصلاح و ارتقای پايداري زيرساخت ها و دارايي هاي سرمايه اي استان، به ارائه انتظارات و سياست هاي حاكم بر حوزه پدافند غيرعامل در استان يزد پرداخت.
"‌محمدصادق طهماسبی" با بيان مسائل مختلف در حوزه پدافند غیرعامل به حوزه های پدافند زيستي، شيميايي، پرتويي و وجود مركز ملی و خیری آموزش و مهارت آموزي CBRNE (زنده يادجوكار) در استان اشاره كرد.
دبیر شورای پدافند غیرعامل استان به وجود پتانسيل هاي استان یزد در پدافند غيرعامل در بخش هاي صنعت، موقعيت ارتباطي اين استان ‌اشاره کرد و بر ضرورت توجه به این موضوعات در تهيه و تدوين طرح جامع پدافند غيرعامل تاكيد نمود.
طهماسبی خاطرنشان کرد: ‌ضروری است نقاط بحراني و حادثه خيز استان استخراج گردد تا بتوان در زمان وجود تهديدات خصمانه، با تهيه و تدوين سناريوهاي مختلف، ارزيابي ريسک آن و همچنين كنش و اندركنش ‌های احتمالي، عكس العمل مناسب را داشته باشیم و بتوانیم آمادگي دستگاه هاي مختلف در اين زمينه را ارتقا بخشيم.
مهدي نژاد نماينده مجري طرح پدافند غيرعامل استان نیز در این نشست ضمن تشكر از برنامه ريزی های انجام شده به ارائه روند تهيه و تدوين طرح جامع پدافند غیرعامل استان براساس دستورالعمل ابلاغي سازمان پدافند غيرعامل كشور پرداخت.
گفتنی است در ادامه این جلسه به ضرورت هماهنگي بين دستگاهي در استان در ارائه آمار و اطلاعات موردنياز برای تهيه و تدوين طرح مذكور اشاره شد و به عنوان پشتيباني گروه در انجام هرچه بهتر وظايف محوله مورد تاكيد قرار گرفت و پس از جمع بندي انجام شده نمايندگان اداره كل پدافند غیرعامل استانداری یزد برای همكاري با مجري طرح معرفي شدند.
 


آدرس کوتاه :