کارگاه دو روزه «مسئولیت پذیری اجتماعی، پاسخگویی سازمانی و معیارهای اخلاقی» یکم و دوم آبان ماه از سوی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد برای سازمان های مردم نهاد استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در كارگاه آموزشي« مسئوليت پذيري اجتماعي، پاسخ گويي سازماني و معيارهاي اخلاقي» كه به مدت دو روز در يزد برگزار شد، فعاليت داوطلبانه سازمان هاي مردم نهاد درراستاي پيشبرد برنامه هاي كشور را ارزشمند دانست و گفت: تأكيد دولت استفاده از سازمان هاي مردم نهاد در برنامه ريزي هاي دولت است.
«فخرالسادات خامسي هامانه» بيان كرد: سازمان هاي مردم نهاد به عنوان بازوان توانمند اجرايي دولت در حوزه هاي مشورتي و اجرايي مطرح هستند و انتظار ما اين است كه ارتباط آنها با دستگاه هاي دولتي مستمر و متوالي باشد به گونه اي كه دولت ترديد نكند بدون مشاركت سمن ها مي تواند برنامه هاي خود را پيش برد.
وي با بيان اينكه اولويت دولت تقويت سازمان هاي مردم نهاد و توانمندسازي سمن ها است، گفت: دولت به اين نتيجه قاطع رسيده است كه حضور سازمان هاي مردم نهاد براي برنامه ريزي و پيشبرد برنامه ها ضروري است از اين رو،انتظار دارد سمن ها نيز فعاليت خود را منسجم تر و معنادارتر كنند و باعث شوند دستگاه هاي دولتي خود براي اجراي برنامه ها به سراغ سازمان هاي مردم نهاد بيايند.

عکاس: امید استواری
خبرنگار: مریم بهرامی
 


آدرس کوتاه :