کارگروه ویژه ساماندهی و نظارت بر عملکرد موسسات و دوره های آموزش عالی آزاد استان با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد، سرپرست دانشگاه یزد و نمایندگانی از ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، فنی و حرفه ای و نظارت بر اماکن عمومی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد، این کارگروه با محوریت ساماندهی فعالیت های موسسات و دوره های آموزش عالی آزاد تشکیل شده و در آن اساسنامه تدوین شده ساماندهی و نظارت بر عملکرد این موسسات مورد بررسی قرار گرفت.
"‌فخرالسادات خامسی هامانه" مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در این جلسه ساختارمند شدن جلسات آتی و تدوین شیوه نامه اجرایی در مورد روند برگزاری اینگونه جلسات را توصیه نمود و این موضوع پس از طرح و بررسی، به تصویب رسید.
"علی اصغر علمدار یزدی" دبیر کارگروه ویژه نظارت استانی جلوگیری از موازی کاری ارگان‌های مرتبط در حوزه آموزش برای اعطای مجوز به موسسات، رصد فعالیت‌های موسسات و جلوگیری از تخلفات آنها و افزایش بهره‌وری مدرسین دوره‌های آموزشی را از اهداف تشکیل این کارگروه دانست و گفت: در این کارگروه بر اساس تفکر جمعی، فرآیند صحیح برگزاری دوره‌های آموزشی تعیین و راهکارهای برخورد با متخلفین مشخص می‌شود.
اخذ شهریه غیرمتعارف دوره‌های آموزشی، ساعت‌های غیراستاندارد، جلوگیری از تبلیغات و برندهای نامناسب توسط موسسات و رعایت زمانبندی بر اساس جنسیت از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
همچنین بررسی روند رسیدگی به پرونده متخلفان و تذکر ارگان‌ها به متخلفین در حوزه کاری مرتبط از دیگر مصوبات این کارگروه بود.


آدرس کوتاه :