مديركل سياسي،انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري يزد:


مديركل دفتر امور سياسي،انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري يزد با تاكيد بر جايگاه پراهميت ارتباطات مردمي در تمام فعاليت هاي اجرايي گفت:بهره مندي از ظرفيت هاي منطقه اي و اميد آفريني اجتماعي مورد توجه بخشداران قرار گيرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،آئين توديع و معارفه سرپرست بخشداری خرانق با حضور مديركل دفتر امور سياسي،انتخابات وتقسيمات كشوري استانداري يزد،فرماندار اردكان و جمعي از مسئولان شهرستان برگزار و « جاويد عيداني» به عنوان سرپرست بخشداري خرانق منصوب و از تلاش هاي «مجتبي خالصي» تقدير شد.
مديركل دفتر امور سياسي،انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري يزد با تبريك اعياد شعبانيه بيان كرد: آنچه پس از فعاليت در هر مسئوليتي باقي مي ماند خدماتي است كه براي مردم و جامعه صورت گرفته است و افتخار همه مسئولان نظام و كشور اين است كه در مدت مسئوليت خود بتوانند خدمت شايسته اي بر جاي بگذارند.
«عباس حيدري» با تقدير از خدمات و عملكرد خالصي در طول مسئوليت خود اظهار داشت: اميد است انتصاب بخشدار جديد با تجربيات متفاوت در فرمانداري و شوراي شهر اردكان  نيز  زمينه هاي خوبي براي پيشبرد اهداف و سياست هاي دولت تدبير و اميد و  تلاش براي آباداني ،پيشرفت و حل مسائل مردم در منطقه را فراهم آورد.
حيدري بيان كرد:بخشداران زبان گوياي دولت و نظام هستند و با عنوان عالي ترين مسئول اجرايي دولت در بخش مشغول خدمت مي شوند كه  بايد مبناي كار در پيشبرد اهداف و برنامه هاي پيش رو را استفاده از ظرفيت هاي قانوني و توانمندي هاي قابل جذب قرار دهند.
وي يادآور شد: ارتباط هر چه بيشتر با مردم  از مولفه هاي مورد توجه براي بخشداران باشد و از سوي ديگر نيز نظرات مشورتي اعضاي شوراهاي شهر و روستا  را به عنوان نمايندگان مردمي يك منطقه  مورد توجه قرار دهند.
مديركل دفتر امور سياسي،انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري يزد درپايان اظهار داشت:بالابردن اعتماد مردم به دولت و نظام، اميد آفريني در جامعه، اهتمام نسبت به شعار سال،شناسايي ظرفيت هاي منطقه و استفاده از آن ها در مسير توسعه آباداني نيز از ديگر مولفه هاي قابل توجه براي بخشداران است كه تحقق آن تلاش جدي مطلبد.
 


آدرس کوتاه :