در جلسه فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي،


مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد با حضور در نشست مديران كل دفاتر امور بانوان و خانواده استانداري ها در وزارت كشور و جلسه هم انديشي فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي ضمن تشريح فعاليت هاي موثر اين دفتر بر حل مشكلات بيمه بانوان صنعتگر و كارآفرين تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد در نشست دو روزه مديران كل دفاتر امور بانوان و خانواده استان ها در وزارت كشور  و جلسه  هم انديشي فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي حضور يافت و به تشريح فعاليت هاي موثر اين دفتر با مشاركت تشكل هاي مردم نهاد از جمله اجراي موفق طرح آموزشي توان افزايي سمن ها به عنوان" همياران حقوق كودك" پرداخت.
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد در نشست مديران كل دفاتر امور بانوان و خانواده استانداري ها در وزارت كشور كه با حضور «معصومه ابتكار» معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده و «  فريبا نظري» مشاور وزير كشور در امور زنان برگزار شد به تشريح طرح هاي موفق اجرايي با مشاركت تشكل هاي مردم نهاد در استان يزد پرداخت.
«رقيه كرمانيان» ضمن بيان جزئيات اجراي طرح موفق توان افزايي همياران حقوق كودك در استان،اصلاح ساختار دفاتر استان ها و شهرستان ها در حوزه بانوان را به عنوان يك مطالبه ضروري خواستار شد.
در اين برنامه دو روزه كرمانيان در جلسه اي با فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي نيز  كه پيرامون مشكلات جامعه زنان برگزار شد بر حل دغدغه بيمه بانوان صنعتگر و كارآفرين تاكيد و گفت: قوانين حمايتي در اين خصوص مي تواند باعث تقويت بسترهاي فعاليت موثر بانوان در عرصه هاي اقتصادي شود.
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد گفت: مشكلات معلمان طرح حمايتي،حق التدريس و قراردادي نيز از موضوعاتي است كه نيازمند بررسي و چاره گشايي است تا جريان آموزشي و پرورشي نسل آينده با آرامش و انگيزه بيشتري امتداد يابد.
مسائل مربوط به زنان بد سرپرست و بي سرپرستي كه نيازمند وضع  قوانين كارآمد، طرح هاي حمايتي و توانمند سازي مي باشد و همچنين قوانين حمايتي در جهت پيشگيري از خشونت عليه زنان و كودكان ، موضوع حضانت و ... از جمله مباحث طرح شده و نيازمند برنامه ريزي است كه در اين جلسه مورد هم انديشي قرار گرفت.
گفتني است آئين اختتاميه نشست دو روزه مديران كل دفاتر امور بانوان و خانواده استانداري هاي سراسر كشور با حضور  و سخنراني«عبدالرضا رحماني فضلي» وزير كشور برگزار  شد.
 


آدرس کوتاه :