مدیرکل مدیریت بحران استانداری با مديرکل حفاظت محيط زيست استان ديدار کرد و در رابطه با بحران های زيست محيطی استان گفت و گو و تبادل نظر نمودند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، در اين ديدار مديرکل مديريت بحران ‌استان ضمن تاكيد بر كنترل بحران هاي مهم زيست محيطي از جمله گردوغبار ، آلودگي ها و توجه جدي به پايش صنايع، خواستار برخورد جدي با صنايع خاطي شد.
"هادي هادي نسب" نقش محيط زيست در سلامت دو عنصر اصلي زندگي يعني آب و هوا را كليدي دانست و ‌گفت: با اقدام به موقع و بازدارنده محيط زيست نسبت به صنايعي كه مخاطرات زيست محيطي دارند، مي توان سلامت آب و هواي استان را بيش از پيش فراهم نمود.
انجام پژوهش هاي كاربردي در زمينه بهبود روش پايش و پيش بيني مخاطرات زيست محيطي، به كارگيري سيستم هاي هشدار براي كاهش و كنترل اثرات مخاطرات و برگزاري دوره هاي آموزشي اصول زيست محيطي در شرايط بحراني از ديگر مواردي بود كه توسط مديركل مديريت بحران استان در این نشست مطرح گرديد.
"‌نيره پورملائي" مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نيز در اين ديدار بيشترين دغدغه زيست محيطي استان در حوزه انساني را استقرار شتابزده صنايع در محور يزد اردکان دانست و گفت: با توجه به اينکه استقرار صنايع در اين محور بدون هيچ آمايشي صورت گرفته است، نبايد مردم در اين امر متضرر شوند و سلامت آنها در اولويت مي باشد ‌بنابراین صنايع بايد تمهيدات لازم در خصوص نصب فيلتر و رفع تمام آلايندگي خود را تدارک ببينند.
وي در ادامه مشکل بعدي در حوزه طبيعي را بهره برداري ناصحيح از معادن و واگذاري معادن بدون قابليت اقتصادي و اجتماعي دانست و افزود: اين واگذاري ها باعث شده است که چهره طبيعي استان مخدوش و دستخوش تغييرات غير اصولي شود.
گفتنی است در پايان اين ديدار مديرکل مديريت بحران استانداری ابلاغ کتبی استاندار یزد در خصوص رياست کارگروه مخاطرات زيست محيطي استان را به مديرکل حفاظت محيط زيست استان تقدیم کرد.

★‌خبرنگار و عکاس: ‌مهدی مهدوی★
 


آدرس کوتاه :