معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد با اشاره به رويكرد منسجم و يكپارچه در برنامه هاي مربوط به كميته مديريت شهري و فضاسازي ستاد چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در استان، مطرح كرد: تبيين دستاوردهاي انقلاب نيازمند گفتماني خلاقانه و اثرگذار است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز پنج شنبه 15 آذرماه در جلسه اي با حضور « محسن صادقيان» معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد و شهرداران سراسر استان زمينه هاي فعاليت كميته مديريت شهري و فضاسازي ستاد چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي مورد هم انديشي و تبادل نظر قرار گرفت.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد بيان كرد: امروز در فضاي جامعه شاهد تخريب ها و تاكيد بر برخي كاستي ها هستيم كه بسياري از اين موضوعات ريشه هاي بيروني داشته و كشور را در ابعاد مختلف نشانه گرفته است.
«محسن صادقيان» افزود:چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي فرصتي ارزشمند براي توجه به ابعاد،دستاوردها و افتخارات است تا بتوان در مقابل منفي پردازي هاي يكسويه دشمنان با گفتماني مناسب به بيان عملكرد و توانمندي هاي كشور پرداخت.
صادقيان گفت: با توجه به اينكه بسياري از  فعاليت ها مورد غفلت واقع شده و يا با بياني نامناسب در جامعه عرضه شده اند،كميته هاي گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب در زير مجموعه معاونت عمراني به ويژه شهرداري ها براي همفكري و تلاش در ارائه برنامه هاي جذاب و خلاقانه پيشگام شوند.
وي خاطرنشان كرد:كميته هاي عمران،روستايي و فضاسازي شهري با تجميع  پيشنهادات رويكردي مسنجم و يكپارچه براي ارائه برنامه هاي ويژه دهه فجر طراحي و بر اين اساس توانمندي هاي مختلف نيز به اشتراك گذاشته شود تا فعاليت هاي جامع و اثرگذاري شكل گيرد.
معاون استانداري يزد اظهار داشت:بيان افتخارت ،تجربه ها و تجليل از شهرداران ادوار گذشته از برنامه هاي ديگري است كه توجه به آن  از سوي شهرداري ها حائز اهميت مي باشد و  تقويت همدلي و اشتراك تجربه هايي ارزشمند هموارسازي مسير پیش رو را به همراه دارد.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد در پايان بيان كرد:در جلساتي با حضور شهرداران و مسئولان كميته ها برنامه هاي پيشنهادي را جمع بندي و در جدولي با زمان بندي و قالب مشخص تنظيم گردد تا با تاكيد بر دستاوردهاي كشور و گراميداشت چهلمين سالگرد انقلاب در اين ايام برنامه هایی مناسب ارائه شود.
در اين جلسه توجه شهرداران به نامه وزير كشور و دستورالعمل كميته مديريت شهري و فضاسازي ستاد دهه فجر انقلاب اسلامي مورد تاكيد قرار گرفت.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :