با حضور استاندار یزد و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ‌از حامیان و برگزیدگان هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران در دانشگاه یزد برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، روز پنج شنبه سوم آبان ماه مراسم تجلیل از برگزیدگان و حامیان هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران با حضور "محمود زمانی قمی" استاندار یزد، "احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، "رضا مکنون" رئیس انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران، "جعفر نخستین" مدیرکل حوزه استاندار و جمعی از صاحب نظران و متخصصان حوزه آب کشور ‌در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد برگزار شد.
گفتنی است این کنفرانس ملی به مدت دو روز با رویکرد پیوند چرخه آب و اکولوژی در مناطق خشک برای پایداری سرزمین و با محور های: پایداری اکوسیستم های آبی با نگاهی ویژه به سفره های آب زیرزمینی، برنامه ریزی و مدیریت جامع و به هم پیوسته منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه های آبریز، تجزیه و تحلیل مولفه های چرخه هیدرولوژ‌یک با نیازهای اکولوژیک در حوضه آبریز، مدیریت چرخه آب شهری با تاکید بر نیازهای محیط زیستی و اکولوژیک در محدوده شهری، نقش ساختارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی در مدیریت منابع آب و بررسی ارزش آب و نقش اقتصادی آن در تعادل بخشی منابع آب به میزبانی استان یزد در دانشگاه یزد برگزار شد.

★خبرنگار: مجید وفایی شاهی★
★عکس: رضا زارع★
 


آدرس کوتاه :