استاندار يزد عنوان كرد:


استاندار يزد در كارگروه اشتغال با تاكيد بر ضرورت تدوين برنامه راهبردي با هدف جهت دهي به مسير اشتغال گفت:مديريت هوشمندانه تسهيلات و رصد فرآيند اشتغالزايي در استان بر مبناي تهيه بانك اطلاعاتي به روز صورت گيرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،استاندار يزد در كارگروه اشتغال استان که در سالن کوثر استانداری برگزار شد با تاكيد بر توجه فرمانداران به  تحقق سهم اعتبارات شهرستاني بيان كرد:دستگاه هاي اجرايي  اعتبارات ملي را با جديت دنبال كنند و در رابطه با سهم اعتباري استان از طريق وزارت خانه هاي زيربط  نيز اقدام و گزارش آن را ارائه نمايند.
«محمدعلي طالبي» افزود: انتظار مي رود در موضوع طرح كارورزي، دستگاه هاي اجرايي به شكل جدي تر ورود كنند و  با اطلاع رساني مناسب و انجام اقدامات موثر در اين زمينه به افزايش سهم ده درصدي استان در اين طرح كمك نمایند.
"طالبي" خاطرنشان كرد: اولويت حوزه اشتغال استان در سال آينده توجه به  حفظ اشتغال موجود است و ضروريست با انجام حمايت هاي لازم، رفع موانع توليد و تامين سرمايه در گردش، اين مسير را تسهيل نماييم.
استاندار يزد اظهارداشت: لازم است جهت دهي بخشي از تسهيلات بانكي در جهت رونق كسب و كارهاي جديد، واحدهاي دانش بنيان و خدمات برتر از جمله گردشگري و دیگر زمينه هايي كه مي تواند ارزش افزوده  خوبي براي استان ايجاد كند مورد توجه قرار گيرد.
عالي ترين مقام اجرايي استان گفت: در شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي، طرحي از سوي دانشگاه يزد با عنوان « فرصت كاري» ارائه شد كه زمينه آشنايي دانشجويان با اشتغال در واحدهاي مختلف اداري ، صنعتي و بخش خصوصي را فراهم مي آورد و كارگروه اشتغال باید براي اجرايي شدن اين موضوع زمينه سازي كند.
وي يادآور شد: در ابتداي سال آينده جلسه اي با محوريت معاونت سياسي،امنيتي و اجتماعي براي ساماندهي اشتغال اتباع بيگانه و برخورد با واحدهايي كه بر خلاف برنامه استان در این خصوص حركت مي كنند برگزار خواهد شد  و  حمايت هاي صورت گرفته از طرحهایی كه  به سمت تحقق رويكرد اشتغال آفرینی حركت نمي كنند، پايان می یابد.
"طالبي" ضمن تاکید بر ارزيابي وضعيت اشتغال استان افزود : ضروريست حمايت ها و تسهيلات به سمتي هدايت شود كه براي نيروي بومي به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهي اشتغال به همراه داشته باشد و تخصيص زمين و تسهيلات متناسب با اولويت هاي اشتغال استان و به صورت هوشمندانه برنامه ريزي و تدبير شود.
استاندار يزد اظهار داشت: براي رصد مداوم و ارزيابي روند اشتغال در استان بانك اطلاعاتي بروز از وضعيت فارغ التحصيلان بيكار دانشگاهي تهيه و ملاك ارزيابي عملكرد در زمينه ايجاد شغل قرار گيرد.
عالي ترين مقام اجرايي استان افزود: در اين راستا دفاتر كاريابي و واحدهاي مشاوره به صورت فعال عمل كنند و جشنواره هايي براي شناسايي ايده هاي برتر حوزه اشتغال و تشويق نگاه  كارآفريني در سطح استان هدف گذاري و برگزار شود.
"طالبي" در پایان بر اعلام برنامه تمام دستگاه اجرايي استان با موضوع اشتغال تا پايان سال تاكيد كرد و گفت: برنامه اي راهبردي و اجرايي براي سال آينده لازم است كه محل رجوع و ارزيابي وضعيت اشتغال قرار گيرد تا بتوانيم در كنار يكديگر  و غلبه بر شرايط سختي كه پيش رو داريم در حوزه اشتغال قدم هاي اساسي و خوبي برداريم.

*خبرنگار:فاطمه شریفی
*عکاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :