مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد :


نشست اشتغال پايدار در روستاها در شهرستان بهاباد با حضور مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري ، بخشداران مركزي بهاباد و آسفيچ و همچنين دهياران اين شهرستان در فرمانداري بهاباد برگزار شد.

مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري در اين نشست با اشاره به اجرايي شدن قانون اشتغال پايدار در روستاها گفت : دهياران و شوراها در صف اول اين كار هستند و بايد با ترغيب و تشويق روستائيان، ‌زمينه اشتغال در روستاها را فراهم كنند.  
«محمد يارمند» با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرايي شدن اين قانون گفت : متقاضيان از اين پس مي توانند با ورود به سامانه kara.mcls.gov.ir طرحهاي خود را ثبت و پس از بررسي ، نتيجه به اطلاع آنها خواهد رسيد.
وي به فرصت پيش آمده از سوي دولت در خصوص تسهيلات كم بهره به متقاضيان طرح هاي اشتغالزايي در روستاها اشاره و اين تسهيلات را در زمينه هاي كشاورزي و منابع طبيعي، صنايع و معادن كوچك، فعاليتهاي خدماتي و فناوري اطلاعات ،گردشگري ، صنايع دستي و طرحهاي سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي مناطق روستايي و شهرهاي زير 10 هزار نفر دانست.
 


آدرس کوتاه :