استاندار یزد تاکید کرد:


«محمدعلی طالبی» در شورای راهبری و توسعه مدیریت استان تاکید کرد:سیستم ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی به سمت سنجش واقعی،توسعه نگر و مبتنی بر سطح پاسخگویی،اطلاع رسانی موثر و رضایتمندی ارباب رجوع تغییر جهت دهد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد،شورای راهبری و توسعه مدیریت استان یزد با حضور «محمدعلی طالبی» استاندار یزد و «علی زینی وند» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در سالن زنده یاد حمیدیا تشکیل جلسه داد.
استاندار یزد بیان کرد:در قالب جشنواره شهید رجایی و یا سایر بسترهای ارزیابی و سنجش فعالیت مدیران ،برخی رویکردها اصلاح و موضوعات با بررسی دقیق و با توجه به شاخصه های اثربخش بررسی شوند.
«محمدعلی طالبی» افزود: دو موضوع رضایتمندی ارباب رجوع و ایفای نقش در توسعه استان از سوی مدیران  در سنجش عملکرد مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود چه میزان اعتلای استان و تلاش برای تحقق برنامه های دولت در عملکرد مورد نظر محقق شده است.
طالبی گفت:دغدغه مندی مدیران در حوزه فعالیت خود نسبت به موضوعات فرهنگی و اجتماعی،پاسخگویی به جامعه و فعال سازی ظرفیت های اطلاع رسانی و روابط عمومی نیز در این مسیر نیازمند بررسی است زیرا  در فضای فعلی ضرورت ارتباط قوی با بخش های مختلف جامعه به خوبی احساس می شود.
وی ادامه داد: در موضوع اشتغال و سرمایه گذاری نیز تمام دستگاه های اجرایی باید برنامه داشته باشند و از سوی دیگر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیز تکلیف تمام نهادها به حساب می آید و در ارزیابی عملکرد مدیران این موضوعات  مورد نظر باشد.
عالی ترین مقام اجرایی استان با تاکید بر شفافیت به عنوان الزامی قانونی اظهار داشت:علاوه بر انجام فعالیت در عرصه های مختلف به شکلی روشن و شفاف،تعامل با شهرستان های مختلف استان نیز دارای اهمیت است و ارتباط مردمی به ویژه در شهرستان ها  به عنوان شاخصی مهم در ارزیابی ها مورد توجه قرار گیرد.
طالبی در پایان بیان کرد:تغییر جهت جشنواره شهید رجایی و سیستم های ارزیابی عملکرد مدیران به سمت سنجش های واقعی و توسعه نگر ضرورت دارد و شورای راهبری و توسعه مدیریت استان در این زمینه سیاست گذاری مناسب را انجام دهد.
گفتنی است در این جلسه نسبت به شاخص های ویژه استانی اضافه شده به برش استانی شاخص های اختصاصی دستگاه های اجرایی و انتخاب اعضای کمیته مشورتی شورای راهبری  و توسعه مدیریت استان تصمیم گیری شد.

*خبرنگار:فاطمه شریفی
*عکاس:محسن سلمانی


آدرس کوتاه :