معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد؛


اولين نشست مشترك هم‌انديشي،همدلي و همزباني دانشجويي شهر يزد با حضور نمايندگاني از تشكل‌هاي سياسي ،واحدهاي بسيج ،هيئت هاي مذهبي و كانون هاي دانشجويي برگزار شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، در اين نشست كه عصر سه شنبه 15 ارديبهشت ماه در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد،نمايندگان مجموعه هاي دانشجويي حاضر در جلسه در خصوص سه موضوع «انتخابات سراسري پيش رو»، «سال همدلي و همزباني» و «سفر رئيس جمهور به يزد» نظرات،پيشنهادات و مطالبات خود را بيان داشتند و معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار به پرسش هاي مطرح شده پاسخ داد.
"محمد علي طالبي" در سخنان خود با اشاره به نقش ممتاز دانشگاه بعنوان موتور محركه جامعه ،اين نشست را اولين گام در خصوص تقويت همدلي و همزباني در سطح دانشگاه دانست و ابراز اميدواري كرد با خودداري از نگاه سليقه اي به همدلي و همزباني و با مبنا قراردادن اشتراكات بتوان همدلي و همزباني را بيش از پيش تقويت كرد.
معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار يزد با اظهار اين موضوع كه "وجود ديدگاه هاي متناقض نبايد باعث عدم اعتماد و تيره‌گي روابط ميان افراد و مجموعه هاي سياسي شود" ،تصريح كرد: تقويت همدلي و همزباني منوط به ورود به فضاي گفتگو و مفاهمه است.
وي در توضيح اهميت همدلي و همزباني تاكيد كرد: اين امر باعث افزايش اعتماد عمومي بين ملت و دولت و در نتيجه افزايش سرمايه اجتماعي كشور مي شود.
گفتني است اين جلسه با حضور مدير كل سياسي و انتخابات استانداري و با پيشنهاد و تصويب كميسيون دانشجويي شوراي تامين استانداري برگزار و بر اساس مصوبه اين كميسيون مقرر گرديده اين نشست به ميزباني دانشگاه ها در طول سال جاري تداوم يابد.


آدرس کوتاه :