مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری مطرح کرد:


مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تأکید کرد که مسائل حوزه آموزشی، تحصیلی و بهداشت و درمان کودکان کار و خیابانی ساماندهی می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، در جلسه ستاد ساماندهی کودکان کار که در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزار شد، مشکلات آموزشی، تحصیلی و بهداشت و درمان کودکان کار با حضور مسئولان اجتماعی و فرهنگی استان بررسی شد.
"فخرالسادات خامسی هامانه" در خصوص وضعیت کنونی کودکان بازمانده از تحصیل، گفت: تحصیل کودکان ایرانی بدون شناسنامه حل شده است اما تعداد معدودی کودک اتباع وجود دارند که سرپرست آنها مشخص است اما بدون هویت و شناسنامه هستند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با بیان اینکه مشکل، بازنماندن این کودکان از تحصیل است، افزود: بررسی ها در خصوص وضعیت این کودکان از سوی دستگاه های مرتبط در دست انجام و در نظر است پس از تعیین تکلیف، طی نامه ای به آموزش و پرورش، برای تحصیل آنها اقدام شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در پایان در مورد وظایف این دفتر در خصوص ساماندهی کودکان کار، تصریح کرد: تشکیل کارگروه، تقسیم وظایف و نظارت بر انجام وظایف دستگاه ها به عهده دفتر امور اجتماعی است؛ با این حال این دفتر برای توانمندسازی و آموزش کودکان کار تمهیداتی اندیشیده و جذب بودجه کرده است.
گفتنی است، تعداد دانش آموزان اتباع استان نزدیک به 17 هزار نفر است که از این میان، 12 هزار نفر در شهر یزد و 5 هزار نفر در سایر شهرستان ها ساکن هستند.
*خبرنگار: مریم بهرامی
*عکاس: امید استواری


آدرس کوتاه :