استاندار يزد تاکید کرد:


« محمدعلي طالبي» در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با اشاره به ضرورت مطالعه دقیق دستوركار جلسات و ارائه پيشنهادات كاربردي از سوی اعضاء گفت: جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بر مباحث استراتژيك استان متمركز شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز شنبه 18 خردادماه ۹۸، دومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال جاري با حضور «محمدعلي طالبي» استاندار يزد،« كمال دهقاني» رئيس مجمع نمايندگان استان،« سيدابوالفضل موسوي» نمانيده مردم شريف يزد و اشكذر در مجلس شورای اسلامی،«احمد ترحمی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و « سيد مسعود عظيمي» سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد در سالن زنده ياد حميديا تشكيل شد.
استاندار يزد پس از ارائه برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستائي شهرستان هاي اردكان،ميبد و تفت توسط مشاور مربوطه گفت :ضروريست در اجراي اين برنامه ضمن مبنا قرار دادن سند آمايش، اولويت بندي پروژه ها و تغيير الگوي كشت نيز مورد توجه قرار گرفته و اصلاحات لازم جهت اجرا صورت گیرد.
« محمدعلي طالبي» افزود: لازم است اعضاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قبل از جلسات، مطالعه دقیقی پیرامون دستور كار داشته و  سپس پيشنهادات  كاربردي خود را مطرح كنند.
"طالبي" اظهار داشت:آئين نامه جديد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان از آن جهت كه  بسياري از كارگروه هاي شوراي برنامه ريزي را ادغام کرده، کار را راحت تر نموده اما از طرفی چون تعداد کارگرو های مربوطه را به چهار كارگروه تقلیل داده، حجم كار  سنگين تر شده است.
عالي ترين مقام اجرايي استان در پايان گفت: بايد جلسات شوراي برنامه ريزي بر مباحث استراتژيك استان متمركز شود و براي تحقق اين امر در جلسه بعد روي اين موضوع بحث و هر چه سریع تر بر مبناي آئين نامه جديد كارگروه ها تشكيل شود.
گفتني است در اين جلسه پيشنهادات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي نيز ارائه و مورد راي گيري قرار گرفت.

*عكاس: رضا زارع


آدرس کوتاه :