شناسه : 85412951
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري:


مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي و مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري از تعدادي مؤسسات، سازمانهاي مردم نهاد و كانون هاي فرهنگي و هنري نصرآباد تفت بازديد كرد.

به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري يزد، «مجيد جواديان زاده» مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و «رقيه كرمانيان» مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري با حضور در روستاي نصرآباد از توابع شهرستان تفت، از كانون بانوان فرشته و مؤسسه نرگس نصرآباد بازديد كردند.
جواديان زاده در اين بازديد با تاكيد بر اهميت فعاليت هاي اجتماعي و تاثير مثبت آن در افزايش نشاط و شادابي جامعه گفت: در مدل توسعۀ منطقه اي به نقش و كاركرد سازمانهاي مردم نهاد محلّي توجه ويژه اي مي شود و عملكرد اين سازمانها مي تواند در حلّ مشكلات مردم يك منطقه تاثير به سزايي داشته باشد.
وي ادامه داد: سازمانهاي مردم نهاد نصرآباد با وجود تمام مشكلات و محدوديت ها، دستاوردها و نتايج بسيار ارزشمندي را براي اهالي اين روستا و به ويژه بانوان اين روستا داشته و همواره در راه توانمندسازي و بالا بردن سطح دانش و آگاهي بانوان اين روستا گام برداشته اند، بطوريكه روحيۀ شاداب و پُر نشاط بانوان حاضر در جلسه خود گواهي بر تاثيرات مثبت اين سازمانهاست.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در پايان از تلاشهاي مستمر بنيانگذاران كانون بانوان فرشته و مؤسسه نرگس نصرآباد تقدير كرد و آنها را الگوي موفقي براي زنان اين روستا دانست.