در شوراي فني استان يزد مطرح شد؛


معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد با تاكيد بر بهره برداري از ظرفيت هاي قانوني بودجه در جذب اعتبار؛توجه بيشتر مديران دستگاه هاي اجرايي به کارگروه های استانی را خواستار شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،شوراي فني استان به رياست «محسن صادقيان» معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد تشكيل جلسه داد.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد در اين جلسه گفت: متاسفانه در موضوع بهره مندسازي استان از ظرفيت پرداخت بدهي هاي دولت به بخش خصوصي و دستگاه هاي اجرايي به شهرداري ها با گذشت زمان و عدم پيگيري مستمر برخي مديران مواجه هستیم.
«محسن صادقيان» به تحرك و تلاش جدي دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه تاكيد و افزود:ضروريست حداكثر تلاش براي فعال سازي ظرفیت های قانونی بودجه بخصوص بند و تبصره 5 در زمينه پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی با اسناد خزانه نوع دوم و تهاتر با بدهی های بانکی و مالیاتی بخش خصوصی  صورت گيرد.
صادقيان بيان كرد:مديران دستگاه هاي اجرايي و متولي اين موضوع مي توانند با جديت و تغيير در روش هاي اجرايي و نحوه عقد قراردادهاي پيمانکاري پيشرفت مناسبي را در پروژه هاي استان ايجاد نمايند.
گفتني است در اين جلسه آیین نامه ها و بخشنامه های جدید ابلاغ شده بخصوص بخشنامه خدمات مشاور و گزارش کمیته نظارت در خصوص بازدید از تعدادی پروژه های عمرانی دستگاههای اجرایی استان تشريح و مورد هم انديشي قرار گرفت.
تهاتر بدهي و مطالبات دولت و بخش خصوصي نقش بسيارمهم و اثرگذاري در تامين منابع و رفع مشكلات دستگاه هاي اجرايي و پيمانكاران دارد و اين چرخه متقابل زمينه پويايي اقتصادي و فعال شدن بسياري از ظرفيت هاي قفل شده در بدهي هاي پیوسته با یکدیگر را نيز فعال مي سازد.
 
*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :