شناسه : 95235928


اداره کل روابط عمومی استانداری یزد در رابطه باخبر انتشاریافته در تاریخ 17 مرداد 1396 در رابطه با جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان توضیحاتی را ارائه کرد.

استاندار محترم در نقد سخنان یکی از کارشناسان حاضر در جلسه مطالبی را بیان می‌کنند که مفروض است مطلب منتشرشده در خبر 95066495 با موضوع ستاد ساماندهی امور جوانان بدین شکل اصلاح گردد:
«استاندار یزد در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان در نقد سخنان یکی از کارشناسان حاضر در جلسه که عمده دلیل طلاق در جامعه امروزی را خیانت می‌داند؛ اظهار داشت: عمده دلیل خیانت‌ها عدم محبت بین طرفین است که باعث تمایل طرفین به خیانت برای جذب محبت و نهایتاً طلاق می‌شود.»
لازم به یادآوری است که تیتر برخی از رسانه‌ها که برداشتی از خبر و تیتر منتشرشده در سایت استانداری یزد می باشد صحیح نبوده و بیشتر با نگاه ژورنالیستی به موضوع پرداخته‌شده است که اصل موضوع به شرح فوق اعلام می‌گردد.