مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد:


مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد با اشاره به اينكه سیاست‌گذاری و نظارت بر عملكرد دستگاه‌های اجرايي مرتبط بر عهده دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري می‌باشد خاطرنشان كرد: جايگاه حاكميتي اين دفتر بايد فراتر از موازي و معادل بودن با ساير دستگاه‌های اجرايي تقويت شود تا بتواند اثرگذاري بيشتري را به همراه داشته باشد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، در ديدار «فخرالسادات خامسي» مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد و «سید مجتبی حسيني پور» رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ریزی استان، تقويت جايگاه حاكميتي دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و افزايش آگاهي و فعاليت در راستاي حقوق شهروندي موردبحث و بررسي قرار گرفت.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در اين ديدار بيان كرد: تقويت جایگاه حاکمیتی دفتر امور اجتماعی استانداري منجر به تقویت این دفتر در راستای سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواهد شد كه نيازمند توجه و جايگاه بخشي بيشتر است.
خامسي افزود:‌ دفاتر استانداری معادل و موازی دستگاه‌های اجرایی نیستند و  جايگاه حاکمیتی دارند و در برخی استان‌ها ازجمله زنجان و یا آذربايجان شرقی این جایگاه به شكل خوبي حفظ‌شده است.
وي درخواست كرد: در طرح‌های اجتماعی و مرتبط با مسائل فرهنگی استان این دفتر نيز اعلام نظر داشته و در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نيز حضور يابد تا کارگروه فرهنگی زیرمجموعه شورای برنامه‌ریزی فعال‌شده و موارد مطرح‌شده در شورای برنامه‌ریزی در این کارگروه بررسي و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ریزی استان نيز با تأکید بر ادامه همکاری‌ها گفت: افزايش آگاهی و رعایت حقوق شهروندان در دستگاه‌های اداری بخش مهمی از فرایند توسعه محسوب می‌شود که در این زمینه لازم است تیم مشترک بازرسی با استانداری به‌منظور بررسی وضعیت  و میزان رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری تشکیل شود و از مراکز مهم نظیر بیمارستان‌ها، شهرداری و ساير دستگاه‌های خدمات رسان بازدید نماید.
حسيني پور اظهار داشت:‌موضوع آموزش‌وپرورش یکی از دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی استان است و بر همين مبنا دفتر امور اجتماعی و فرهنگي استانداری به موضوع نظام آموزشی در استان ورود پيدا کند.
وي افزود: شورای آموزش‌وپرورش استان جایگاه مناسبی برای طرح مباحث مرتبط  با نظام آموزشی است که در این رابطه می‌توان سیما و وضعیت کلی استان را در ارتباط با مدارس دولتی و غيردولتي و چشم‌انداز مطلوبی که می‌خواهیم در این رابطه ترسیم کنیم بررسی نماییم.
در پايان اين ديدار بر تقويت هر چه بيشتر زمينه همکاری‌هاي اين دو نهاد به‌ویژه درزمینه های آموزشي و پژوهشي تأکید شد.
 آدرس کوتاه :