مديركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری‌:


مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در نشست با جمعی از جوانان فعال در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و هنری توصيه كرد: جوانان، هم افزايی و تجميع توانمنديها را مبنای فعاليتهای خود قرار دهند و ايده ها، طرح ها و برنامه های خود را در قالبی مشاركتی با دستگاههای دولتی و نهادهای غيردولتی اجرا نمايند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، "‌فخرالسادات خامسی هامانه" ‌در این نشست گفت: رويكردي تخصصي و علمي در برنامه ها و فعاليت ها از طريق ارتباط و تعامل با مراكز دانشگاهي بر تاثيرگذاري‌، ماندگاري و مقبوليت اجتماعي آنها خواهد افزود.
وی خواستار شد: جوانان فعال مدني و اجتماعي استان، در طراحي و اجراي ايده ها و طرحهاي خود، موضوع مقابله و پيشگيري از آسيب هاي  اولويت دار اجتماعي را مدنظر قرار دهند و  مسئولان امر را در گفتمان سازي مسائل اجتماعي ياري کنند.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تاكيد كرد: بهتر است جوانان طرح ها و برنامه هاي خود را در قالب تشكيل سازمان هاي مردم نهاد به شكلي نهادمند و رسمي دنبال كنند، هم افزايی و تجميع توانمنديها را مبنای فعاليتهای خود قرار دهند و ايده ها، طرح ها و برنامه های خود را در قالبی مشاركتی با دستگاههای دولتی و نهادهای غيردولتی اجرا نمايند.
خامسی هامانه در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: سازمان هاي مردم نهاد فرصت ارزشمندي براي تمرين فعاليتهاي گروهي و تيمي جوانان فراهم مي سازند که باید از این ظرفیت به نحو شایسته استفاده شود.
گفتني است در اين جلسه كه با حضور "‌مسعود شریعتی" مديركل ورزش و جوانان استان برگزار ‌شد در زمينه برگزاري فستيوال فرهنگي-هنري با موضوع معرفي يزد به عنوان شهر میراث جهاني هم اندیشی و تبادل نظر انجام گرفت.
 


آدرس کوتاه :