شناسه : 96108717
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان:


«احمد ترحمی» دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان؛ برنامه های دولت تدبیر و امید در مبارزه با پدیده قاچاق کالا را بر اساس مطالعات کارشناسی دانشگاه های معتبر کشور عنوان کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد" احمد ترحمی" با ارائه گزارش از فعالیت های دولت در چهارسال گذشته برای مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: دولت از ابتدای فعالبت خود مبارزه اساسی و اصولی را در نظر داشت و برنامه ریزی های خود را براساس مطالعات کارشناسی دانشگاه های معتبر کشور تدوین کرده است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، محور فعالیت های برنامه ریزی شده را چنین عنوان کرد: دولت در چهار محور پیشگیری، تشدید مقابله با قاچاق کالا، مدیریت تقاضا و ممانعت از بازگشت کالای مکشوفه، به مقابله با این مساله پرداخت.
ترحمی، اصلاح برنامه و شفاف سازی گردش پول و کالا در راستای پیشگیری و اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی جامعه در جهت استفاده از تولید داخل در مرحله مدیریت تقاضا را جزو برنامه های مهم دولت دانست.
وی همچنین از همکاری نهادهای انتظامی، امنیتی و قضائی برای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقدیر کرد و گفت: دولت با برنامه ریزی های مناسب از بازگشت کالاهای قاچاق مکشوفه به چرخه بازار جلوگیری کرده است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به کاهش حجم کالاهای قاچاق گفت: در سال 92 به ميزان 25میلیارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور شده است كه اين ميزان در سال 95 با كاهش 50درصدي به ميزان 12.5 میلیارد دلار رسيده است.
وي در پايان تاكيد كرد: در دولت تدبیر وامید حجم کشفیات کالاهای قاچاق از 900میلیارد تومان به 14هزار میلیارد تومان رسیده است.