شناسه : 102756044


«محمود زمانی قمی» روز دوشنبه 11 دی‌ماه؛ با حضور در مرکز سامانه الکترونیکی مردم و دولت استانداری یزد (سامد) ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مرکز، در فرصت زمانی دوساعته به تلفن‌های مردمی پاسخ گفت و دستورهای لازم را صادر کرد.