شناسه : 87785790
رئيس كميتۀ اطلاع‌رساني ستاد انتخابات استان:


مديركل دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري يزد در نخستين نشست كميتۀ اطلاع‌رساني ستاد انتخابات استان بر تلاش اين كميته براي حضور آگاهانه و مشاركت حداكثري مردم در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا تأكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، نخستين نشست كميته اطلاع‌رساني ستاد انتخابات استان روز شنبه هفتم اسفند ماه به رياست «عباس حيدري» مديركل دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري و با حضور اعضاي اين كميته در استانداري يزد برگزار شد.
رئيس كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات استان در اين نشست گفت: همه تلاش و برنامه ريزي هاي اين كميته بسترسازي براي حضور آگاهانه و مشاركت فعال و حداكثري مردم در انتخابات سال آينده دوازدهمين دوره رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا مي باشد.
«عباس حيدري» ادامه داد: مشاركت حداكثري مردم در انتخابات پيش رو دستاوردهاي بسيار زيادي براي جمهوري اسلامي ايران در عرصه ملّي، منطقه اي و بين المللي دارد.
وي افزود: همه مسئولان نظام از جمله مقام معظم رهبري، رئيس جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور بر برگزاري انتخاباتي سالم و قانوني با امنيت و آرامش كامل و حضور حداكثري مردم تأكيد دارند.
حيدري خاطرنشان كرد: برنامه ريزي ها و فضاي جامعه بايد به گونه اي باشد كه اميد و اعتماد مردم به نظام و مسئولان جلب شود که نتيجه اين اميدآفريني به خود مردم بر مي گردد و دستاوردهای مؤثر و مفيدي براي كشور خواهد داشت.
مديركل دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري بر ضرورت تبيين وظايف شوراهاي اسلامي شهر و روستا براي مردم تأكيد كرد و گفت: حضور افراد متخصّص، توانمند، متعهد، مؤثر و دلسوز در انتخابات شوراها موجب عمران و آباداني هرچه بيشتر كشور مي شود و لازم است افراد واجد شرايط را براي حضور در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و قرارگرفتن در معرض رأي مردم تشويق و ترغيب كنيم.
حيدري در پايان سخنان خود توليد محتواي مناسب در رسانه هاي مكتوب و مجازي استان براي تبيين اهميت انتخابات پيش رو و مشاركت پُرشور مردم را امري ضروري دانست و اظهار اميدواري كرد: شاهد انتخاباتي پرشور، سالم و قانوني در 29 ارديبهشت سال آينده باشيم.
معاون روابط عمومي، تشريفات و امور بين الملل دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري نيز در اين نشست گفت: اگر مسئولان به مردم صادقانه خدمت كنند، خودبه‌خود اين عملكرد آنها موجب جلب اعتماد مردم مي‌شود.
«سيدحسين ميرحسيني اردكاني» با اشاره به اهميت انتخابات سال آينده بر استفاده از ظرفيت ايام نوروز، انجمن متخصّصان روابط عمومي و شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان براي تشويق مردم به حضور حداكثري در انتخابات تأكيد كرد.
ميرحسيني اردكاني همچنين انتخاب سخنگو براي كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات استان را امري ضروري دانست و خاطرنشان كرد: اين كميته مي تواند مرجعي براي توليد محتوای مناسب، شفّاف و درست براي آگاهي بخشي و اطلاع رساني به مردم و جامعه باشد.
گفتني است در نشست كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات استان بر بسترسازي براي مشاركت فعال مردم در انتخابات پيش‌رو، ترغيب افراد توانمند و متخصّص براي حضور در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، ضرورت توليد محتوا در رسانه هاي استان، لزوم تشكيل كارگروه خبري و رصد و پايش فضاي مجازي، پرهيز از ايجاد فضاي تنش زا در انتخابات و ضرورت ارتباط مستقيم و مؤثر ساير كميته هاي ستاد انتخابات استان با كميته اطلاع رساني تأكيد شد.