شناسه : 102755799


پنجمين همايش ملّي پدافند سايبري با حضور «سردار غلامرضا جلالي» رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور، مديران وزارت كشور، مديران كل پدافند غيرعامل استانداري هاي سراسر كشور، مقامات كشوري و لشكري، نخبگان و دانشگاهيان در مركز همايش هاي خليج فارس در تهران برگزار شد.

رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور در پنجمين همايش ملّي پدافند سايبري كه با شعار " حفاظت از سرمايه هاي ملّي در برابر تهديدهاي نوين سايبري" به همّت قرارگاه پدافند سايبري سازمان پدافند غيرعامل برگزار شد، گفت: دفاع سايبري مي تواند تضمين كننده استقلال در تمام مولفه هاي امنيت كشور باشد.
«سردار غلامرضا جلالي» ادامه داد: اگر مي خواهيم از فضاي سايبري استفاده كنيم بايد رويكرد ملّي و بومي سازي را در زيرساخت ها در دستوركار قرار دهيم، امروز امنيت ملّي صرفا در حوزه فيزيكي نيست اما يكي از شروط دفاع سايبري ملّي سازي زيرساخت هاي سايبري كشور است.
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران در فضاي سايبري با تركيبي از فرآيند تهديد و فرصت مواجه است و نمي توانيم تنها نگاه فرصت محور به فضاي سايبري داشته باشيم.
سردار جلالي خاطرنشان كرد: بايد با شناخت تهديدها و آسيب ها يك نگاه جامع به اين حوزه داشته باشيم و نگاهي هوشمندانه را تعقيب كنيم و از طرف ديگر در حوزه فنّاوري به موضوع ملّي و بومي كردن زيرساخت ها توجه كنيم.
گفتني است «محمدصادق طهماسبي» مديركل پدافند غيرعامل استانداري و تعدادي از مديران و كارشناسان استانداري در اين رويداد علمي و ملّي حضور داشتند و آينده پژوهي و رويكردهاي آتي فضاي سايبري، حقوق دفاع سايبري در عرصه بين الملل، صنعت بومي سايبري و نقش پدافند سايبري در زيرساخت هاي كشور از محورهاي اصلي اين همايش بود.