شناسه : 84681601


«رضا محبوبی» مشاور وزیر و معاون امور اجتماعی مرکز اجتماعی وزارت کشور ساعت 21 چهارشنبه شب 24 آذرماه با حضور در شبکه تابان با مردم استان دارالعباده یزد سخن می گوید.

به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری یزد، « رضا محبوبی» مشاور وزیر و معاون امور اجتماعی مرکز اجتماعی وزارت کشور با حضور در شبکه تابان وضعیت آسیب های اجتماعی کشور تشریح می کند و اقدامات دولت تدبیر و امید در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را به اطلاع مردم دارالعباده یزد می رساند.