شناسه : 86708835


پيام استاندار يزد به مناسبت ايام الله دهۀ فجر انقلاب اسلامیپيام استاندار يزد به مناسبت ايام الله دهۀ فجر انقلاب اسلامی