شناسه : 92089661


1-پیام استاندار یزد به مناسبت روز معلم ---2- نشست سرمایه‌گذاری استان یزدپیام استاندار یزد به مناسبت روز معلم

 نشست سرمایه‌گذاری استان یزد