شناسه : 86709074


1- مراسم نواختن زنگ انقلاب اسلامی----2- گردهمایی مبلّغان استان---3- افتتاح تقاطع غیرهم‌سطح حضرت آیت‌الله خاتمی (ره) مراسم نواختن زنگ انقلاب اسلامی

 گردهمایی مبلّغان استان

 افتتاح تقاطع غیرهم‌سطح حضرت آیت‌الله خاتمی (ره)