شناسه : 86709343


1- اداي احترام به مقام شامخ سومین شهید محراب و تربت پاک شهیدان استان---2- سومین يادوارۀ شهداي انقلاب اسلامي و 21 شهید والامقام استان در جریان پیروزی انقلاب----3- ديدار استاندار یزد با طیّبات فرهنگی پیشکسوت استاناداي احترام به مقام شامخ سومین شهید محراب و تربت پاک شهیدان استان

سومین يادوارۀ شهداي انقلاب اسلامي و 21 شهید والامقام استان در جریان پیروزی انقلاب

ديدار استاندار یزد با طیّبات فرهنگی پیشکسوت استان