شناسه : 85488318


1- برنامه هاي سفر معاون پارلمانی رئیس جمهوری به يزد---2- اجلاس مديران سازمان انتقال خون كشور برنامه هاي سفر معاون پارلمانی رئیس جمهوری به يزد

اجلاس مديران سازمان انتقال خون كشور