شناسه : 87665591


1- پيام استاندار يزد به مناسبت 22 بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ---2- بهره برداري از چندين طرح بزرگ صنعتي در استان پيام استاندار يزد به مناسبت 22 بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران -

 بهره برداري از چندين طرح بزرگ صنعتي در استان