شناسه : 86171069


1- تقدیر استاندار یزد از تشییع باشکوه پیکر حضرت آیت‌الله هاشمی توسط ملّت ایران ---2- نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان تقدیر استاندار یزد از تشییع باشکوه پیکر حضرت آیت‌الله هاشمی توسط ملّت ایران 

 نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان