شناسه : 84938308


1- بازديد از مراحل ساخت مركز فرهنگي و موزۀ دفاع مقدّس استان----2- پيام استاندار يزد به مناسبت هفتۀ وحدت و فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت رسول اکرم(ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) بازديد از مراحل ساخت مركز فرهنگي و موزۀ دفاع مقدّس استان

 پيام استاندار يزد  به مناسبت هفتۀ وحدت و فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت رسول اکرم(ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع)