شناسه : 85407733


1- مراسم افتتاحيه نشست ملي خيّرين و توسعه اجتماعي---2- بازديد استاندار يزد از بزرگراه بافق یزد و عملیات اجرائی این پروژه----3- تجليل از ممتازين قرآني و خانواده شهدا و ايثارگرمراسم افتتاحيه نشست ملي خيّرين و توسعه اجتماعي

 بازديد استاندار يزد از بزرگراه بافق یزد و عملیات اجرائی این پروژه

 تجليل از ممتازين قرآني و خانواده شهدا و ايثارگر