شناسه : 85410132


1- ديدار استاندار با مدیران، كارکنان و تلاشگران اداره‎كل راهداري و حمل و نقل جادّه ای استان ----2- نشست ملّی خیّرین و توسعۀ اجتماعی ديدار استاندار با مدیران، كارکنان و تلاشگران اداره‎كل راهداري و حمل و نقل جادّه ای استان 

 نشست ملّی خیّرین و توسعۀ اجتماعی