شناسه : 86171665


1- نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعۀ استان---2- بازدید استاندار از دهمین نمایشگاه فرش دستباف استان ---3- مراسم بزرگداشت حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در آتشکدۀ زرتشتیان یزد  نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعۀ استان

 بازدید استاندار از دهمین نمایشگاه فرش دستباف استان 

 مراسم بزرگداشت حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در آتشکدۀ زرتشتیان یزد