شناسه : 89477388


مراسم رونمایی از "بیانیۀ چشم‌انداز یزد شهر هوشمند"مراسم رونمایی از "بیانیۀ چشم‌انداز یزد شهر هوشمند"