شناسه : 86172488


1- شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ---2- مراسم هفتم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام---3-نشست شوراي اطلاع رساني استان ---4-نهمين دوره المپياد ورزشي كاركنان و اساتيد فني و حرفه ايشورای هماهنگی مدیریت بحران استان 

 مراسم هفتم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام

نشست شوراي اطلاع رساني استان

نهمين دوره المپياد ورزشي كاركنان و اساتيد فني و حرفه اي