شناسه : 87666595


1- مراسم چهلمین روز درگذشت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی ----2- نشست ملّی گردشگری، مدیریت فرصت‌ها و جاذبه‌ها مراسم چهلمین روز درگذشت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی 

نشست ملّی گردشگری، مدیریت فرصت‌ها و جاذبه‌ها