شناسه : 86173271


1- نشست خبری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان ---2- آئین تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان ---3- دیدار استاندار یزد با سفیر کرواسی نشست خبری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان 

آئین تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان 

 دیدار  استاندار یزد با سفیر کرواسی