شناسه : 86174034


1- آئین تجلیل از کارآفرینان برتر استان ---2- شورای پیشگیری از وقع جرم استان آئین تجلیل از کارآفرینان برتر استان

 شورای پیشگیری از وقع جرم استان