شناسه : 90236601


1- مراسم افتتاح نخستین مجمع سلامت استان ---2 - ارتباط تلفني با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات---3- جشنوارۀ خیران مدرسه‌ساز استان مراسم افتتاح نخستین مجمع سلامت استان 

 ارتباط تلفني با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات

 جشنوارۀ خیران مدرسه‌ساز استان