1- نشست «سه‌جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و کارگران»----2- ارتباط تلفني با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات نشست «سه‌جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و کارگران»

  ارتباط تلفني با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات


آدرس کوتاه :