شناسه : 89478502


1- بازدید استاندار از جشنوارۀ نوروزی پاتوق---2-نشست خبري معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد و رئيس ستاد انتخابات استانبازدید استاندار از جشنوارۀ نوروزی پاتوق

نشست خبري معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد و رئيس ستاد انتخابات استان