شناسه : 89478824


1- ارتباط تلفني با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات---2-نشست کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان ارتباط تلفني با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات

نشست کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان