شناسه : 84681809
قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي:


قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي در نشست ملّی خيّرين و توسعۀ اجتماعي بر اهميت توجه به آسيب هاي اجتماعي براي كاهش خسارت هاي اقتصادي و ديگر خسارت ها در کشور تأكيد كرد.

به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري يزد، قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي در آئین افتتاح نشست ملّی خيرين و توسعه اجتماعي كه با حضور استاندار یزد، مشاور وزیر کشور و معاون امور سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت کشور، قائم‌مقام وزیر و معاون اجتماعی وزیر بهداشت، معاون وزیر دادگستری و رئیس جامعه خیرین کشور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد ، مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری و مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و جمعی از مسئولان استان روز چهارشنبه 24 آذر ماه در یزد برگزار شد، هدف از بيان آسيب هاي اجتماعي  را شناسايي نيازهاي كشور به طور شفاف بيان كرد.
«تقي رستم وندي» به آمارهاي رسمي و غيررسمي آسيب هاي اجتماعي در كشور اشاره كرد و گفت: اعتياد، حاشيه نشيني، بيكاري، طلاق، وضع حجاب، تعداد زندانيان، ، خودكشي، قتل و سرقت از جمله آسيب هايي است كه نسبت به سال هاي گذشته رشد بیشتری داشته و ضروري است براي كاهش آنها به طور همه جانبه تلاش كرد.
وي با بيان اينكه كشور ما نسبت به بسياري از كشورهاي توسعه يافتۀ غربي در شرايط بهتري از نظر اجتماعي قرار دارد، ادامه داد: آنچه نگران كننده است روند افزايشي رشد آسيب هاي اجتماعي در كشور نسبت به سال هاي گذشته است.
قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي افزايش تعداد معتادان، افزايش ميزان سرقت، شمارۀ پرونده هاي قضايي و ديگر ناهنجاري هاي اجتماعي را عامل نگراني هاي كنوني در خصوص آسيب هاي اجتماعي دانست.
رستم وندي افزايش آسيب هاي اجتماعي را از اين جهت نگران كننده دانست كه اين آسيب ها منشأ خسارت هاي اقتصادي و مانع توسعۀ كشور است.
وي در پایان سخنان خود افزود: كشور براي توسعه يافتگي بايد در پي كاهش آسيب هاي اجتماعي باشد و همۀ جامعه نسبت به این موضوع آگاه و دغدغه مند شوند.